Επιστημονική θεματική εκδήλωση Ελληνικής εταιρείας Αγγειακών εγκεφαλικών Νόσων – Πόσο Καλά Γνωρίζουμε

Επιστημονική θεματική εκδήλωση Ελληνικής εταιρείας Αγγειακών εγκεφαλικών Νόσων – Πόσο Καλά Γνωρίζουμε

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε μορφή αρχείου pdf παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Κατεβάστε το Πρόγραμμα