ΧΟΠΑ ήρωες

Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας “Angels”, σχεδίασε, ανέπτυξε και εφάρμοσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΧΟΠΑ 112 Ήρωες» σε σχολεία της Ελλάδας.