Οδηγός για τα ΑΕΕ

Οδηγός για τα ΑΕΕ

Στην λίστα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται στις συζητήσεις γύρω από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Γίνεται προσπάθεια για την κατά το δυνατό πιο απλή επεξήγησή τους.

Ένα όχι φυσιολογικό αγγείο ή αγγειακός σχηματισμός που βρίσκεται στον εγκέφαλο.

Kάθε κατάσταση που προσβάλλει τα αγγεία.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ειδική εξέταση με την οποία φωτογραφίζονται τα αγγεία. Αυτό γίνεται με την βοήθεια μιας ειδικής ουσίας που με ειδικό σωληνάκι, τον καθετήρα, περνά στο αίμα.

Μία κατάσταση κατά την οποία λιπώδες υλικό συσσωρεύεται στο τοίχωμα των αγγείων. Η συσσώρευση αυτή μπορεί να οδηγεί στη στένωση του αγγείου και μεταβολές στην ροήτου αίματος.

Kατασκευαστική διαταραχή ενός αγγείου, σαν «διόγκωση» σε ένα σημείο που μοιάζει με μπαλόνι και είναι δυνατό να σπάσει με αποτέλεσμα αιμορραγία—δδ διαχωριστικό ανεύρυσμα ονομάζεται η βλάβη που προκαλείται από το «σχίσιμο» συνήθως αυτόματο ή ματά τραυματισμό, ενός αγγείου με αποτέλεσμα αρκετές φορές ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Eιδική κατηγορία φαρμάκων όπως η ασπιρίνη, η κλοπιδογρέλη, η τριφλουζάλη που εμποδίζουν τα αιμοπετάλια τα οποία αποτελούν συστατικό του αίματος, να συγκολώνται μεταξύ τους ή να προκολώνται στα τοιχώματα των αγγείων. Όπως κάθε φάρμακο έχουν αντενδείξεις και παρενέργειες και πρέπει να λαμβάνονται με τις οδηγίες του ιατρού ο οποίος θα επιλέξει πιο είναι και το πιο κατάλληλο σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το ιστορικό και τον τύπο του επεισοδίου.

Eιδική κατηγορία φαρμάκων που κάνει το αίμα να πήζει δυσκολότερα (Sintrom, Warfarin) (ισχύουν τα προαναφερόμενα για κινδύνους και ενδείξεις)

Ειδική εξέταση που επιτρέπει στον ιατρό να δει φωτογραφίες του εγκεφάλου σε διάφορα επίπεδα, ¨τομές¨, και να βγάλει συμπέρασμα για την περιοχή που έχει την βλάβη.

Η σταδιακή επαναφορά στην κατάσταση πριν το επεισόδιο. Μπορεί να διαρκεί ακόμη και χρόνια.

Μία κατάσταση στην οποία ο ασθενής είναι δυνατό να μην καταλαβαίνει τι του λένε ή να μιλάει ασυνάρτητα χωρίς νόημα με αποτέλεσμα να μην τον καταλαβαίνουν οι άλλοι. Επίσης σε έναν τύπο αφασίας ο ασθενής είναι δυνατό να μην μπορεί να μιλήσει καθόλου ή να μιλάει με διακεκομμένες προτάσεις.

Ειδική υπερηχογραφική εξέταση που δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις αρτηρίες μέσα στον εγκέφαλο.

Είναι ένα ειδικό υπερηχογράφημα καρδιάς με το οποίο ελέγχεται η καρδιά από άλλη οπτική γωνία από ότι με το συνηθισμένο υπερηχογράφημα. Γίνεται με την χρησιμοποίηση ειδικού σωλήνα που προωθείται στον οισοφάγο από το στόμα, όπως περίπου στην περίπτωση της γαστροσκόπησης.

Μία κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής αντιλαμβάνεται τα λεγόμενα αλλά δεν μπορεί να αρθρώσει σωστά τις λέξεις.

Δυσκολία στην κατάποση.

Πρόκειται για εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο έχει προκληθεί από ένα θρόμβο αίματος, το έμβολο, που έφυγε από την καρδιά ή κάποιο αγγείο.

Αιμορραγία που οφείλεται στην ρήξη ενός αγγείου με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται αίμα μέσα στονεγκέφαλο ή γύρω από αυτόν.

Η περιοχή του εγκεφάλου που δεν λειτουργεί εξαιτίας του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο οφείλεται στο ότι σε ένα εγκεφαλικό αγγείο έχει σχηματισθεί θρόμβος που εμποδίζει την παροχή αίματος.

Αιμορραγία εξαιτίας ρήξης ή τραυματισμού ενός αγγείου μέσα στο εσωτερικό του εγκεφάλου.

Πολύ κοινή εξέταση με την οποία ελέγχεται ο ρυθμός και η βασική λειτουργία της καρδιάς.

Αδυναμία ή μερική παράλυση στη μία πλευρά του σώματος.

Πλήρης αδυναμία κινήσεων στη μία πλευρά του σώματος.

Διαταραχή της αισθητικότητας στη μία πλευρά του σώματος.

Μικρός ηλεκτρονικός μηχανισμός που καταγράφει στη διάρκεια του 24ώρου τον καρδιακό ρυθμό.

Ειδική θεραπευτική αγωγή που στόχο έχει την λύση του θρόμβου.

Μικρή ποσότητα πηγμένου αίματος.

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο τα οποίο οφείλεται στο ότι σε μία περιοχή του εγκεφάλου η αιματική παροχή δεν ήταν για κάποιο διάστημα αρκετή.

Ένας τύπος χειρουργικής επέμβασης που γίνεται όταν διαπιστώνεται μεγάλου βαθμού βλάβη σε κάποια από τις μεγάλες αρτηρίες που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με αίμα. Η επέμβαση αποφασίζεται όταν η βλάβη έχει προκαλέσει ήδη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή όταν είναι επικίνδυνη για να προκαλέσει στο μέλλον.

Είναι ένας τύπος καρδιακής αρρυθμίας. Αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μία ειδική εξέταση που γίνεται χωρίς την χρησιμοποίηση ακτινοβολίας και επιτρέπει την πιο λεπτομερή εξέταση του εγκεφάλου.

Ειδική τεχνική της μαγνητικής τομογραφίας με την οποία φαίνονται οι εγκεφαλικές αρτηρίες.

Ο ειδικός ιατρός που ασχολείται με τις παθήσεις του εγκεφάλου και γενικά του νευρικού συστήματος.

Υγρό το οποίο συγκεντρώνεται γύρω από μία βλάβη ως αντίδραση του εγκεφάλου. Είναι συνήθως μεγαλύτερο σε περιπτώσεις αιμορραγιών.

Συνήθεια ή κατάσταση που αν υπάρχει αυξάνει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό σε σχέση με κάποιον στον οποίον δεν υπάρχει.

Είναι ένα επεισόδιο κατά το οποίο τα συμπτώματα βελτιώνονται γρήγορα χωρίς να αφήσουν κανένα πρόβλημα. Διαρκεί συνήθως λίγα λεπτά μέχρι 24 ώρες. Ένα τέτοιο επεισόδιο είναι συνήθως προειδοποιητικό σημείο για ένα μεγαλύτερο επεισόδιο. Κάθε ασθενής με συμπτώματα παροδικού εγκεφαλικού επεισοδίου πρέπει να συμβουλευτεί κατευθείαν ειδικό ιατρό ώστε να υποβληθεί αμέσως στις απαραίτητες εξετάσεις και να τεθεί στην κατάλληλη προφυλακτική αγωγή.

Ασθενής με αγγειακά προβλήματα από διαφορετικά συστήματα (δηλαδή στεφανιαία αγγεία της καρδιάς, περιφερικά αγγεία των άκρων).

Χαρακτηριστικά στοιχεία που βρίσκει ο ιατρός κατά την εξέταση του ασθενή και τον οδηγούν στη διάγνωση.

Ό,τι νιώθει ο ίδιος ο ασθενής και το αναφέρει.

Περίπτωση αιμορραγίας στην οποία το αίμα βρίσκεται μεταξύ της επιφάνειας του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μεμβρανών που ονομάζονται μήνιγγες.

Ειδική εξέταση με υπερήχους με την οποία διαπιστώνεται η κατάσταση των μεγάλων αγγείων που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο καθώς και των αγγείων μέσα σε αυτόν.

Εξέταση με υπερήχους με την οποία ελέγχεται η λειτουργία της καρδιάς , το αν υπάρχουν θρόμβοι αίματος μέσα σε αυτήκαθώς και οι καρδιακές βαλβίδες

Αυξημένη αρτηριακή πίεση