Σκοποί

Σύμφωνα με το καταστατικό:

Η παροχή συμβουλών, καθώς και η ηθική, επιστημονική, και ψυχολογική στήριξη, προς τους πάσχοντες από εγκεφαλικές νόσους, όσο και προς τους φροντιστές τους,

Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών, που προέρχονται από τον επιστημονικό χώρο και των μελών, που προέρχονται από το χώρο των πασχόντων από εγκεφαλικές νόσους, προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών,

Η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και επαγγελματιών υγείας για θέματα πρόληψης και τα νέα δεδομένα σχετικά με την θεραπεία αγγειακών εγκεφαλικών νόσων

Η δημοσιοποίηση των κοινωνικών αναγκών των προσβληθέντων από εγκεφαλικές νόσους, η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το πρόβλημα και η επικοινωνία με αρμόδιους κρατικούς φορείς σε ζητήματα υποστήριξης και πολιτικής υγείας, που σχετίζονται με τα εγκεφαλικά επεισόδια

Η υποστήριξη και προαγωγή της επιστημονικής έρευνας πάνω σε θέματα που αφορούν τα εγκεφαλικά επεισόδια, με στόχο την καλύτερη πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση και μείωση των συνεπειών και του κοινωνικού κόστους