Συστάσεις για ιατρούς, ασθενείς, φροντιστές σε σχεση με την επιδημία COVID-19

Συστάσεις για ιατρούς, ασθενείς, φροντιστές σε σχεση με την επιδημία COVID-19

Συστάσεις για ιατρούς/ασθενείς/φροντιστές ατόμων που έχουν υποστεί Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) σε σχεση με την επιδημία λόγω κορωνοϊού.